Έκτοπη κύηση

Όταν ένα ωάριο γονιμοποιείται και αναπτύσσεται εντός της σάλπιγγας. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη γυναίκα αν αφεθεί χωρίς θεραπεία.