Αγγειακός

Αυτός που σχετίζεται με τα αγγεία του αίματος (αρτηρίες, φλέβες και τριχοειδή).