Αδένας

Μια ομάδα ειδικών κυττάρων που παράγουν ουσίες ώστε τα υπόλοιπα μέρη του σώματος να λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, το πάγκρεας είναι ένας αδένας που απελευθερώνει ινσουλίνη, ώστε το υπόλοιπο σώμα να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλυκόζη για να παράγει ενέργεια.