Αδενομύωση

Όταν μέρος του ενδομητρίου (του εσωτερικού στρώματος της μήτρας) αναπτύσσεται στο μυ της μήτρας. Θεωρείται παρόμοια κατάσταση με την ενδομητρίωση.