Αναιμία

Όταν ο αιματοκρίτης (ο αριθμός των έμμορφων συστατικών του αίματος) έχει πέσει κάτω των ορίων του φυσιολογικού, λόγω βαριάς εμμήνου ροής ή άλλης απώλειας αίματος. Το συνηθέστερο σύμπτωμα είναι η ζάλη.