Αναρρόφηση

Αφαίρεση του υγρού μιας κύστης με συσκευή αρνητικής πίεσης (συσκευή αναρρόφησης)