Ανασυνδυασμένη FSH (r-FSH)

Ενέσιμη γοναδοτροπίνη που χρησιμοποιείται στην πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας και στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Συντελεί στη στρατολόγηση και στην ανάπτυξη πολλών ωοθυλακίων και ωαρίων.