Αντιεπιληπτικά

Φάρμακα που αρχικά χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της επιληψίας, αλλά έχει βρεθεί ότι έχουν αποτελέσματα και στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στην ικανότητα του σώματος να αντιλαμβάνεται τον πόνο.