Ανωοθυλακιορρηξία

Η αποτυχία της ωορρηξίας. Δυσλειτουργία του γυναικείου κύκλου.