Αποβολή

Αυτόματη απώλεια μιας εγκυμοσύνης και συνεπώς του εμβρύου από τη μήτρα.