Αρρενωπότητα

Η ύπαρξη αρρενωπών δευτερογενών φυλετικών χαρακτηριστικών.