Αυτόματη Έκτρωση

Η απώλεια μιας εγκυμοσύνης μέσα στις πρώτες 20 εβδομάδες της κύησης.