Αφαίρεση κύστης ωοθήκης

Είναι η αφαίρεση μιας ωοθηκικής κύστης (συλλογή υγρού) διατηρώντας όμως την ωοθήκη.