Βιοψία

Είναι η αφαίρεση ιστού για διάγνωση. Βιοψία μπορεί να γίνει και στη διάρκεια λαπαροσκόπησης για να τεθεί η διάγνωση της ενδομητρίωσης.