Βλαστοκύστη

Ονομάζεται το έμβρυο της 5ης – 7ης ημέρας από τη γονιμοποίηση, το οποίο αποτελείται από πολλά κύτταρα.