Γαμέτης

Ένα αναπαραγωγικό κύτταρο (το σπερματοζωάριο από τον άνδρα και το ωάριο από τη γυναίκα).