Δεξτρόζη

Είναι μια απλή μορφή σακχάρου που βρίσκεται στο αίμα και είναι η κύρια πηγή ενέργειας του οργανισμού. Ονομάζεται επίσης και γλυκόζη.