Διάφραγμα της μήτρας

Συγγενής ανωμαλία της μήτρας που σχετίζεται με καθ’ έξιν αποβολές και ισχιακές προβολές των εμβρύων κατά το τέλος της κύησης. Τα διαφράγματα λύνονται εύκολα στα πλαίσια μιας υστεροσκόπησης.