Διάφραγμα

Το κοιλιακό διάφραγμα διαχωρίζει το στήθος από την κοιλιακή κοιλότητα.