Διαβήτης των ενηλίκων

Είδος διαβήτη που δεν είναι ινσουλινοεξαρτόμενος (ή αλλιώς σακχαρώδης διαβήτης τύπου II).