Διαβήτης τύπου 2

Είδος διαβήτη που δεν είναι ινσουλινοεξαρτόμενος (ή αλλιώς σακχαρώδης διαβήτης των ενηλίκων).