Διαστολή και Απόξεση

Μια διαδικασία κατά την οποία γίνεται τεχνητή διαστολή του τραχήλου της μήτρας και καθάρισμα (ξύσιμο) του ενδομητρίου, της εσωτερικής, δηλαδή, κοιλότητας της μήτρας.