Διεθνείς Μονάδες (IU)

Μια διεθνώς αποδεκτή ποσότητα μιας ουσίας. Αυτός ο τύπος μέτρησης χρησιμοποιείται για τις βιταμίνες που διαλύονται στο λίπος (όπως οι βιταμίνες A, D και E), σε κύριες ορμόνες και σε ένζυμα.