Εκτομή

Η χειρουργική αφαίρεση ιστού με τη χρήση οποιουδήποτε ιατρικού εργαλείου, συμπεριλαμβανομένου και του laser.