Ελεύθερο περιτοναϊκό υγρό

Το υγρό που μπορεί να ανιχνευτεί στην περιτοναϊκή κοιλότητα (δηλαδή ανάμεσα στα σπλάχνα).