Εμφύτευση εμβρύου

Η εισχώρηση του αρχόμενου εμβρύου στους ιστούς, ώστε να καθιερωθεί επικοινωνία με την κυκλοφορία του αίματος της μητέρας για τροφοδοσία του. Συνήθως, η εμφύτευση γίνεται στο ενδομήτριο της μήτρας, εν τούτοις, σε περίπτωση εξωμητρίου κυήσεως, η εμφύτευση μπορεί να γίνει οπουδήποτε μέσα στο γυναικείο σώμα.