Ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών (GIFT)

Μια τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί της κλασικής μεθόδου εξωσωματικής γονιμοποίησης σε γυναίκες με patent tubes. Μετά την ωοληψία τα ωάρια ανακατεύονται με το σπέρμα του άνδρα και τοποθετούνται μέσω των κροσσών στις σάλπιγγες τις γυναίκας για γονιμοποίηση μέσα στον οργανισμό (in vivo).