Ενδοσαλπιγγική μεταφορά ζυγωτών (ZIFT)

Μια τεχνική εξωσωματικής γονιμοποίησης κατά την οποία λαμβάνονται τα ωάρια από τη γυναίκα και τα σπερματοζωάρια από τον άνδρα, γονιμοποιούνται και μεταφέρονται μέσα στις σάλπιγγες της γυναίκας με μια μικρή χειρουργική επέμβαση.