Ενδοφλέβια

Έγχυση κάποιας ουσίας ή φαρμάκου απ’ ευθείας μέσα στη φλέβα.