Ερώτηση

Ποιά μέθοδος προτείνεται για αφαίρεση δερμοειδής κύστης αριστερής ωοθήκης μεγέθους 48Χ35 mm. Λαπαροτομή ή λαπαροσκόπηση; Ποιά τα θετικά και τα αρνητικά των μεθόδων; ποιά είναι αποτελεσματικότερη;

Απάντηση: Η λαπαροσκόπηση υπερέχει σαν χειρουργική μέθοδος κυρίως λόγω της δυνατότητας να σωθεί η υπόλοιπη ωοθήκη και να αποφύγουμε μετεγχειρητικές συμφύσεις . Επίσης, η γυναίκα μπαίνει στην κλινική το πρωί του χειρουργείου και βγαίνει την άλλη μέρα, επανέρχεται σε πλήρη δραστηριότητα σε 5 μέρες .