Ζυγώτης

Το γονιμοποιημένο ωάριο που δεν έχει διαχωριστεί ακόμα. Είναι το πρώιμο προϊόν της σύλληψης.