Θύμος αδένας

Αδένας που βρίσκεται κάτω από το στέρνο. Διπλασιάζεται στη διάρκεια της εφηβείας και συρρικνώνεται μετά. Είναι λειτουργικός ιστός που αντικαθίσταται από λιπώδη ιστό. Σχετίζεται με την πρώιμη ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήματος και κύριος παραγωγικός χώρος των Τ λεμφοκυττάρων, τα οποία και μεταναστεύουν από τον μυελό των οστών στο θύμο αδένα.