Ινομυωματεκτομή

Χειρουργική αφαίρεση των ινομυωμάτων είτε με υστεροσκόπηση, είτε με λαπαροσκόπηση.