Καλοήθης

Επιτόπια ανάπτυξη ιστού, που δεν είναι καρκίνος και δεν εξαπλώνεται σε άλλες περιοχές του σώματος.