Κληρονομικότητα

Το πέρασμα χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά, όπως για παράδειγμα το χρώμα των ματιών. Το άτομο κληρονομεί αυτά τα χαρακτηριστικά από τα γονίδιά του.