Κλομιφένη (Clomiphene Citrate)

Φάρμακο που λαμβάνεται από το στόμα το οποίο προκαλεί την ωοθυλακιορρηξία με την απελευθέρωση γοναδοτροπινών από την υπόφυση. Είναι επίσης γνωστό με την εμπορική ονομασία “Clomid” ή “Serpafar”.