Κολποσκόπηση

Επισκόπηση του κόλπου και του τραχήλου με ειδική μεγεθυντική κάμερα.