Κόλπος

Το κανάλι που ενώνει τον τράχηλο της μήτρας με το εξωτερικό του σώματος της γυναίκας. Είναι το κανάλι από το οποίο περνάει το έμβρυο για να γεννηθεί.