Κύηση

Η χρονική περίοδος από τη γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο, μέχρι και τη γέννηση του μωρού.