Λαπαροσκόπηση

Έλεγχος των πυελικών (και όχι μόνο) οργάνων με τη χρήση μιας μικρής κάμερας, που ονομάζεται λαπαροσκόπιο. Η κάμερα εισέρχεται από μια τρύπα στα κοιλιακά τοιχώματα, κυρίως στην περιοχή του ομφαλού, με σκοπό την επισκόπηση των εσωτερικών οργάνων. Γίνονται ακόμα μία έως τρεις μικρές τομές, πάνω ακριβώς από το ηβικό τρίχωμα, ώστε να μπορούν να μπουν και άλλα εργαλεία. Χρησιμοποιείται για τη διάγνωση και τη θεραπεία ενός μεγάλου αριθμού προβλημάτων γονιμότητας, περιλαμβανομένων της ενδομητρίωσης, των ενδοκοιλιακών συμφύσεων, των κυστών των ωοθηκών, των υδροσαλπίγγων και των πολυκυστικών ωοθηκών. Κάποιες φορές μπορεί να γίνει στα πλαίσια μιας ωοληψίας με σκοπό την εξωσωματική γονιμοποίηση.