Μήτρα

Το κοίλο μυϊκό όργανο που φιλοξενεί και αναθρέφει το έμβρυο στη διάρκεια της εγκυμοσύνη