Μακροφάγο

Ένα περιπλανώμενο κύτταρο εντός του οργανισμού που βρίσκεται στους ιστούς και στο αίμα και μπορεί να «φάει» τα βακτήρια και άλλα ξένα στοιχεία που μπορεί να εισέλθουν στο σώμα.