Μητρορραγία

Αιμορραγία στη διάρκεια του έμμηνου κύκλου (εκτός της περιόδου).