Οιστρογόνα

Μια ορμόνη που ρυθμίζει τη λειτουργία του γυναικείου έμμηνου κύκλου.