Ομοιόσταση

Όταν το σώμα λειτουργεί με όλα τα συστήματά του σε αρμονική ισορροπία μεταξύ τους.