Ομόλογη τεχνητή ενδομητρική σπερματέγχυση (IAIH)

Τεχνητή διαδικασία σπερματέγχυσης, όπου το σπέρμα του συζύγου εγχύεται απ’ ευθείας μέσα στη μήτρα, ώστε να αποφευχθεί η τραχηλική βλέννη ή να βελτιωθούν οι πιθανότητες ενός φτωχού σπέρματος.