Οπιοειδή

Μια ομάδα φαρμάκων που περιλαμβάνουν τη μορφίνη και το όπιο, που ανακουφίζουν από τον πόνο και επιφέρουν νάρκωση, δυσκοιλιότητα και καταστολή της αναπνοής.