Ορθοκολπικό διάφραγμα

Το τοίχωμα ιστού που διαχωρίζει το έντερο από τον κόλπο.