Ορμονικοί υποδοχείς

Ειδικές πρωτεΐνες με τις οποίες δένονται οι ορμόνες. Ο δεσμός των ορμονών με τους υποδοχείς τους προκαλεί την ορμονική επίδραση. Μπορεί να διαταραχθεί από τα ξενοοιστρογόνα (ορμόνες από φυτοφάρμακα ή άλλα χημικά).