Περιτόνεο

Η λεπτή μεμβράνη που καλύπτει την πύελο και τα κοιλιακά τοιχώματα, καθώς επίσης και τα πυελικά όργανα.